Carrots love tomatoes

En klassiker för dig som vill optimera din grönsaksodling och plantera växter som stöttar varandra i samma bädd. Boken är på engelska.

Plant parsley and asparagus together and you’ll have more of each, but keep broccoli and tomato plants far apart if you want them to thrive. Utilize the natural properties of plants to nourish the soil, repel pests, and secure a greater harvest. With plenty of insightful advice and suggestions for planting schemes, Louise Riotte will inspire you to turn your garden into a naturally nurturing ecosystem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *